Korfbal Klub Tj Sokol Koblov

Vítejte na stránkách basketbalového klubu
Korfbal Klub Tj Sokol Koblov
www.korfbalkoblov.cz

Korfbal Klub Tj Sokol Koblov
Kolín, VKC U16

6. kolo, Ne 01.03 13:20

Koblov.KK Sokol U1612
Kolín, VKC U162

Modří Sloni YMCA Znojmo U16

6. kolo, Ne 01.03 10:40

Koblov.KK Sokol U161
Modří Sloni YMCA Znojm..24

Koblov.KK Sokol U16

5. kolo, So 11.01 14:10

Kutná Hora, SK Respo U..8
Koblov.KK Sokol U167

SK Plhov Náchod U16

5. kolo, So 11.01 12:50

Koblov.KK Sokol U169
SK Plhov Náchod U1610

Prostějov, SK RG U16

4. kolo, Ne 15.12 11:30

Koblov.KK Sokol U165
Prostějov, SK RG U1620

Koblov.KK Sokol U16

4. kolo, Ne 15.12 10:00

Prostějov, SK RG U1620
Koblov.KK Sokol U167

Koblov.KK Sokol U16

3. kolo, So 30.11 14:40

Brno, KK U16 "A"24
Koblov.KK Sokol U164

Koblov.KK Sokol U16

3. kolo, So 30.11 13:20

Brno, KK U16 "B"15
Koblov.KK Sokol U165

Koblov.KK Sokol U16

2. kolo, So 09.11 14:00

Modří Sloni YMCA Znojm..25
Koblov.KK Sokol U1611

Kolín, VKC U16

2. kolo, So 09.11 11:00

Koblov.KK Sokol U167
Kolín, VKC U168

GDPR

GDPR neboli správa vašich osobních údajů

Podpisem přihlášky do klubu vydávám SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsem informován/a, že v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 GDPR (dále jen „Nařízení“)
a v souvislosti s mým členstvím v klubu s názvem
Korfbal Klubem TJ Sokol Koblov

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje
1 – jméno a příjmení,
2 – datum narození,
3 – adresu místa pobytu,
4 – telefonní číslo,
5 - e-mail,
6 - rodné číslo.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení a evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodů 1 až 6 po dobu minimálně 30 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu minimálně 30 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
- Českému korfbalovému Svazu,
- příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu,
- Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
- příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje
- fotografie,
- videa,
- zvukové záznamy,
- sportovní výsledky
za účelem
- marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
- prezentace na webu
- prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
- prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
- Českému korfbalovému svazu
- příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
- výkonnému výboru ČUS.

Jsem srozuměn/a se svým právem:
- mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
- požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
- na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
- na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
- na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
- odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
- podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. Toto jsem stvrdil mým vlastnoručním podpisem přihlášky do Korfbal Klubu TJ Sokol Koblov.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte pověřence pro správu osobních údajů
pana Petr Krones , tel. 734 257 024, e-mail petr.krones@korfbal.cz

MŠMT Moravskoslezský Kraj Ostrava Slezská Ostrava RBP zdravotní pojišťovna Burik s.r.o. Český korfbalový svaz z.s. Školní korfbal Maxi-Tip a.s. Deichman Podpořte nás, když nakupujete! A.D.M. reprografické studio

Počet návštěv: 7758
Posledních 30 dnů: 494 | Posledních 7 dnů: 49 | Poslední den: 5

© 2020 Korfbal Klub Tj Sokol Koblov | Všechna práva vyhrazena | petr.krones@korfbal.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

x
Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne