Korfbal Klub Tj Sokol Koblov

Vítejte na stránkách korfbalového klubu
Korfbal Klub Tj Sokol Koblov
www.korfbalkoblov.cz

Korfbal Klub Tj Sokol Koblov
Korfbal klub Tj Sokol Koblov

5. kolo, So 27.1.2024 10:00

Prievidza, SKK Dolphin..17
Korfbal klub Tj Sokol ..15

Korfbal klub Tj Sokol Koblov

5. kolo, So 27.1.2024 10:00

Vosíme.cz Korfbal Pros..12
Korfbal klub Tj Sokol ..15

Korfbal klub Tj Sokol Koblov

4. kolo, So 6.1.2024 15:45

Vembloud korfbal club ..19
Korfbal klub Tj Sokol ..16

Korfbal klub Tj Sokol Koblov

4. kolo, So 6.1.2024 14:15

SK Plhov - Náchod13
Korfbal klub Tj Sokol ..15

Korfbal klub Tj Sokol Koblov

2. kolo, Ne 5.11.2023 09:00

Modří Sloni YMCA Znojm..18
Korfbal klub Tj Sokol ..11

Korfbal klub Tj Sokol Koblov

2. kolo, Ne 5.11.2023 09:00

Korfbal klub Brno, z.s..13
Korfbal klub Tj Sokol ..17

Prievidza, SKK Dolphins

1. kolo, So 14.10.2023 12:30

Korfbal klub Tj Sokol ..20
Prievidza, SKK Dolphin..18

Vosíme.cz Korfbal Prostějov "B"

1. kolo, So 14.10.2023 09:30

Korfbal klub Tj Sokol ..18
Vosíme.cz Korfbal Pros..17

Korfbal klub Tj Sokol Koblov

6. kolo, So 18.3.2023 09:00

SK Plhov Náchod "B"19
Korfbal klub Tj Sokol ..12

Vosíme.cz Korfbal Prostějov "B"

6. kolo, So 18.3.2023 09:00

Korfbal klub Tj Sokol ..13
Vosíme.cz Korfbal Pros..19

GDPR

GDPR neboli správa vašich osobních údajů

Podpisem přihlášky do klubu vydávám SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsem informován/a, že v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 GDPR (dále jen „Nařízení“)
a v souvislosti s mým členstvím v klubu s názvem
Korfbal Klubem TJ Sokol Koblov

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje
1 – jméno a příjmení,
2 – datum narození,
3 – adresu místa pobytu,
4 – telefonní číslo,
5 - e-mail,
6 - rodné číslo.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení a evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodů 1 až 6 po dobu minimálně 30 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu minimálně 30 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
- Českému korfbalovému Svazu,
- příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu,
- Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),
- příslušným orgánům státní správy a samosprávy.

Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu.

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce moje
- fotografie,
- videa,
- zvukové záznamy,
- sportovní výsledky
za účelem
- marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
- prezentace na webu
- prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
- prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
- Českému korfbalovému svazu
- příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
- výkonnému výboru ČUS.

Jsem srozuměn/a se svým právem:
- mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
- požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
- na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
- na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
- na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
- odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
- podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. Toto jsem stvrdil mým vlastnoručním podpisem přihlášky do Korfbal Klubu TJ Sokol Koblov.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte pověřence pro správu osobních údajů
pana Petr Krones , tel. 734 257 024, e-mail petr.krones@korfbal.cz

Národní sportovní agentura Moje rehabilitace s.r.o. OZP - Oborová zdravotní pojišťovna Sportmaps Platforma EOS Moravskoslezský Kraj Ostrava Slezská Ostrava Burik s.r.o. Český korfbalový svaz z.s. Maxi-Tip a.s. Podpořte nás, když nakupujete! A.D.M. reprografické studio

Počet návštěv: 37127
Posledních 30 dnů: 577 | Posledních 7 dnů: 217 | Poslední den: 7

© 2024 Korfbal Klub Tj Sokol Koblov | Všechna práva vyhrazena | petr.krones@korfbal.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne