Korfbal Klub Tj Sokol Koblov

Vítejte na stránkách korfbalového klubu
Korfbal Klub Tj Sokol Koblov
www.korfbalkoblov.cz

Korfbal Klub Tj Sokol Koblov

Scénáře halových soutěží 2020/21

Scénáře halových soutěží 2020/21

Vážení korfbaloví přátelé,

po částečném rozvolnění protiepidemiologických opatření, zpracovala STK možné scénáře odehrání halových soutěží soutěžního ročníku 2020/21. Jak bylo dohodnuto na valné hromadě, před skutečným zahájením musí být pauza alespoň 2-3 týdny. Neustále nepředvídatelná situace vedla STK ke zpracování nového systému soutěží a zpracování 3 variant s pevným datem začátku soutěží. STK bude nově konzultovat s družstvy připravenost okamžitě nastoupit k utkání / uspořádat turnaj, vše v souvislosti na zveřejnění rozvolnění opatření, a to i za cenu nedodržení výše uvedené pauzy. Varianty budou aplikovány podle termínového pořadí - nejdříve první varianta (tedy začátek v polovině ledna). Pokud její spuštění nebude možné, bude soutěž zahájena v únoru dle druhé varianty a pokud ani tento scénář nebude možný, je připravena i varianta třetí se začátkem v březnu. Systém soutěží byl upraven tak, aby bylo reálné všechny soutěžní kategorie odehrát.

První varianta, jak již je uvedeno výše, počítá s tím, že by byla soutěž zahájena 16.1.2021, druhá varianta první únorový víkend a třetí první březnový víkend. U všech variant byla zachována naplánovaná pořadatelství z původní termínové listiny v daných, nezrušených termínech, plus přibyla pořadatelství nová.

Co se týče úpravy systému soutěží:

1. ČKE byla zkrácena na 10 kol, první dva týmy hrají superfinále

2. 1.liga byla zkrácena na 4 kola, první dva hrají superfinále

3. ČDKE zůstává na 6 kolech, jedno kolo playoff, superfinále a zápas o 3.místo

4. Starší žáci byli zkrácení na 5 kol - tři zápasy za den mimo dohrávky v posledním kole, zkrácená doba utkání na 2x15 minut čistý čas, poté finálový den

5. Mladší žáci zůstávají na 5 (skupina Morava) resp. 4 kolech (skupina Čechy), poté jen jedno čtvrtfinále a finálový den

6. Minižáci oblastně, poté jedno čtvrtfinále a finálový den

 

COVID-19 a zásah do soutěží

Odložení utkání bude možné nad rámec důvodů uvedených v Soutěžním řádu:

1) Tým nebude disponovat alespoň: 4 ženy (dívky) a 4 muži (chlapci) z důvodu onemocnění COVID-19 v týmu/klubu nebo z důvodu nařízené karantény. Po třetině odehraných zápasů družstva dle termínové listiny se tato možnost omezuje pouze na hráče, kteří jsou uvedeni na soupisce a aktivně zasáhli alespoň do jednoho korfbalového utkání v aktuálním soutěžním ročníku.

2) Trenéři klubu onemocní COVID-19 nebo na ně bude uvalena karanténa (zde se počítá se zastupitelností v rámci klubu, trenér musí být zapsán na webu ČKS jako trenér a aktivně v klubu působit).

3) Dojde k uzavření sportoviště z důvodu výskytu COVID-19 méně jak 3 dny před konáním utkání a pořadateli se nepodaří najít náhradní sportoviště. Onemocnění COVID-19 a nařízená karanténa se oznamuje STK neprodleně poté, co se tým o této skutečnosti dozví. V případě výzvy STK je tuto skutečnost nutné prokázat a to lékařskou zprávou případně zprávou hygienické stanice o pozitivním testu na COVID-19. To stejné platí při nařízené karanténě. Přeložení utkání je v dikci STK za součinnosti dotčených klubů. Vždy bude upřednostněno dohrání před zrušením. V případě kolizí budou preferovány takové dohrávky, aby bylo možno spravedlivě určit pořadí soutěže (stejný počet utkání, stejný počet každý s každým).

Zápasy základní části bude možné překládat a dohrávat do 16. května 2021(v případě varianty LEDEN, ÚNOR) nebo do 30. května (v případě varianty BŘEZEN). Pokud se do tohoto data neodehraje alespoň: 75% zápasů základní části ČKE, 75% zápasů ČDKE, 100% zápasů 1.ligy, 75% zápasů starších žáků, 75% zápasů mladších žáků, daná soutěž bude zrušena. Do této kvóty se nepočítají nesehraná nebo kontumovaná utkání. Do konečného pořadí pro nasazení do playoff se budou započítávat výsledky utkání v pořadí dle termínové listiny, kdy první kolo je to kolo, které je možné (po rozvolnění opatření a karenční doby dle tohoto dokumentu) skutečně odehrát. Do výsledků se započítávají zápasy tak, aby každý s každým odehrál stejný počet utkání. Pokud nebude možné odehrát playoff, vítěz bude určen podle konečného pořadí po základní části. Odložení turnaje: Turnaj se odkládá, pokud z důvodu uvedených v Soutěžním řádu ČKS, nemoci nebo karantény Covid-19 se turnaje nemůže zúčastnit / nezúčastní více než polovina družstev.

Úplný zákaz sportovních akcí na určité období:

1) před zahájením soutěže - soutěž bude zahájena nejdříve za 3 týdny (senioři a dorost) nebo 2 týdny (žáci) od zrušení zákazu, dle platné termínové listiny - neodehrané zápasy budou přeloženy nebo zrušeny - konec dlouhodobé soutěže bude stanoven na 30.června 2021

2) v průběhu soutěže - soutěž se začne opět hrát dle platné termínové listiny, nejdříve ale 3 týdny (senioři a dorost) nebo 2 týdny (žáci) po opětovném povolení sportovních akcí - neodehrané zápasy budou přeloženy nebo zrušeny - konec dlouhodobé soutěže bude stanoven na 30.června 2021

3) pro playoff/finálový den - pořadí bude určeno dle aktuálního pořadí za podmínky odehrání min. 75%/100% utkání základní části Opatření pro ochranu hráčů a dalších osob účastnících se utkání: Pořadatel odpovídá za dodržování aktuálních opatření vlády, tzn. že je odpovědný za dodržování všech opatření ze strany hráčů, trenérů i diváků. Aktuální opatření týkající se sportovních akcí jsou klubům rozesílány neprodleně po jejich vydání.

Nad rámec opatření pořadatel zajistí:

1) před ani po utkání si týmy, trenéři a rozhodčí nepodávají ruce

2) pokud dochází k výměně střídačky (zejména v případě turnaje), po opuštění jedním týmem musí dojít k vydesifinkování

3) týmy mají oddělené šatny, nesetkávají se s hráči jiných týmů, před zápasem se neshlukují, do šaten odchází postupně

4) mezi diváky a účastníky utkání musí být zajištěn rozestup minimálně 2 metry, pokud toto nejde zajistit, diváci se utkání neúčastní

5) diváci nesmí vstupovat na hrací plochu před a po konci utkání a během přestávek

Řízení soutěže:

Celou soutěž řídí STK. Do její pravomoci spadají veškeré termínové změny, včetně změn díky Covid-19. STK každý týden pravidelně zveřejňuje na sdíleném úložišti aktuální situaci, seznam odložených utkání, včetně návrhů na dohrávky. Ve věci stanovení návrhu dohrávky díky odložení z důvodu Covid-19, neplatí termíny uvedené v Soutěžním řádu, nicméně tyto terminy jsou využit přiměřeně s ohledem na aktuální situaci.

Diskuze

Národní sportovní agentura MŠMT Moravskoslezský Kraj Ostrava Slezská Ostrava RBP zdravotní pojišťovna Burik s.r.o. Český korfbalový svaz z.s. Školní korfbal Maxi-Tip a.s. Deichman Image studio s.r.o. Podpořte nás, když nakupujete! A.D.M. reprografické studio

Počet návštěv: 14982
Posledních 30 dnů: 590 | Posledních 7 dnů: 166 | Poslední den: 15

© 2021 Korfbal Klub Tj Sokol Koblov | Všechna práva vyhrazena | petr.krones@korfbal.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne